Organisatie Club

Organisatie ClubDe bedoeling van deze tekst is om een duidelijk inzicht te geven in de organisatie en werking van voetbalclub SK Sint-Amands. Meer bepaald zullen alle taken welke zich binnen onze club worden omschreven, en wordt meteen verduidelijkt wie hier de contactpersoon voor is. Zo kunnen bij vragen/opmerkingen/problemen meteen de juiste personen worden aangesproken.

Organen van de vereniging:

Algemene vergadering:

Het hoogste gezagsorgaan van een vereniging, dat onder meer zorgt voor de benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur en de statutenwijzigingen. Bestaat uit de werkelijke leden van de club.

Raad van Bestuur:

Leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte, zorgt voor de werking en sturing van de club en is bij uitbreiding bevoegd voor alle zaken die niet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Houdt maandelijkse bestuursvergaderingen.

Alle vertegenwoordigers van de verschillende cellen komen hier de stand van zaken van hun cel toelichten. Problemen en taken worden toegewezen door het bestuur aan de desbetreffende cellen. De Raad van Bestuur zal de finale beslissing nemen over de toekomst en visie van de club.

 

Bestuursleden:

 • Kristof Janssens
 • Julien Janssens
 • Tom Maerivoet
 • Dirk De Maesschalk
 • Mil Van Schoor
 • Kris De Laet
 • Bert Tierens
 • Bart Van den Begin
 • Frederik Van den Berghe
 • Koen Callebaut

 

De werking van SK Sint-Amands kan in globo worden onderverdeeld in een 4-tal afdelingen, zowel op het niveau van het hoofdbestuur als van het jeugdbestuur:

HOOFDBESTUUR:

Administratie:

Het administratieve onderdeel van de club houdt zich in wezen bezig met de algemene werking van SK Sint-Amands als “vereniging zonder winstoogmerk”, en situeert zich zowel op het niveau van de seniors als op het niveau van de jeugd.  Dit onderdeel kan op zijn beurt worden opgesplitst in volgende functies:

Penningmeester:Julien Janssens (0475/95.89.09)

 • Boekhouding
 • Opmaken jaarrekening en opstellen begroting Fiscale aangiftes
 • Betaling facturen Uitbetaling spelers (via Sociaal Secretariaat) Kas voorziening kantine

Sponsoring: Bart Van den Begin (0471/39.57.74) & Tom Maerivoet (0479/90.82.23)

 • Sponsors aanwerven + contacten onderhouden
 • Uitgaande facturatie naar sponsors

Gerechtigde correspondent – secretaris: Kristof Janssens  (0496/98.70.41)

 • Aansluitingen/ transfers /ontslagen
 • Juridische omkadering Opvolgen van de lidgelden en betalingen kledij/materiaal Contactpersoon Koninklijke Belgische Voetbalbond
 • Afgevaardigde Sportraad gemeente Verzekeringen en ongevallen Contact sociaal secretariaat (uitbetalingen spelers)

 

Sportieve cel

De sportieve cel is verantwoordelijk voor alle sportieve activiteiten die zich op de club afspelen, en dit in samenspraak met de technische staff van eerste ploeg en reserve,.

Zorgen voor het sportief beleid van de seniors: 1ste elftal heren /2de elftal heren:

 • Dirk De Maesschalk (0476/51.53.19)
 • Tom Maerivoet (0479/90.82.23)
 • Marc Dekiere (0474/51.57.58)
 • Mil Van Schoor (0478/52.33.84)

 

Deze sportieve cel staat in voor sportieve problemen die trainers niet zelf kunnen oplossen, staan klaar om raad en advies te geven in bepaalde situaties, zorgen voor de juiste sportieve begeleiding die nodig is en maken concrete afspraken met trainers en spelers over het sportieve beleid. Indien spelers zaken zich niet met de trainer kunnen bespreken is de sportieve cel het aanspreekpunt voor deze problemen.

 

Meer specifiek voor de veteranenploeg is de contactpersoon:

 • Herwig Ivens (0479/74.97.51)

 

Aankoop materiaal zal door de trainers ook aan deze sportieve cel moeten worden voorgelegd, waarna een beslissing word genomen door het hoofdbestuur en de financiële cel: Wouter Van den Eede

Organisatie jeugdscheidsrechters bij de seniors: Tom Maerivoet (0479/90.82.23)

 

Gebouwen en terreinen

Enerzijds behelst dit onderdeel de aanleg en het onderhoud van de terreinen, het onderhoud van de kleedkamers en andere lokalen, alsook de werking van de kantine.

 

Onderhoud terreinen en lokalen: Steven Van Hoorick (0472/61.25.36)

 • Verzorgen van terreinen Contact met Groen Service
 • Verzorgen technische defecten aan kantine en bijgebouwen
 • Contact verzorgen met Gemeente voor de nodige  onderhoudswerkzaamheden die in het concessiecontract vermeld staan

 

Terreinverantwoordelijke: Steven Van Hoorick (0472/61.25.36)

 • Inplanning terreinen/kalender afstemmen op beschikbaarheid terreinen
 • Welke ploeg speelt op welk terrein?

 

Werking kantine: Dirk De Maesschalck

 • Verzorgen van planning kantine Verzorgen verhuur kantine
 • Aansturen van kantine medewerkers
 • Uitbetalen vaste medewerkers/trainers
 • Aanvulling stock (bestellingen brouwer/ bijvullen frigo’s): Dirk De Maesschalck

 

Jeugdcel

Binnen SK Sint-Amands wordt de nadruk gelegd op een goede jeugdwerking.

Meerdere leden van het jeugdbestuur zijn ten volle vertegenwoordigd in het hoofdbestuur zodat de jeugdcel een volwaardige stem heeft binnen de club.

De vertegenwoordigers ervan doen binnen het hoofdbestuur voorstellen naar de jeugd toe, en verdedigen hun standpunten. Bert Tierens, Kris De Laet, Koen Callebaut

De taken en organigram van het jeugdbestuur komen hierna uitgebreid aan bod.

 

Evenementen:

De jaarlijks weerkerende evenementen, zoals de eetfestijnen, de voetbalquiz, sponsordag, fuif, …, overlappen de verschillende onderdelen, aangezien alle vrijwilligers bijdragen voor de goede werking ervan, zodat hiervoor geen afzonderlijke cel wordt opgericht.

Verschillende personen nemen het voortouw voor de evenementen op onze club. Zij zullen trachten voor hun evenement  vrijwilligers te zoeken voor de extra hulp die noodzakelijk is. Alle spelers zijn ertoe verplicht om mee te helpen aan deze evenementen. Deze evenementen zijn tenslotte voor aankoop van sportief materieel en het financieren van onderhoud aan gebouwen en terreinen.

 

 

JEUGDBESTUUR

Met “jeugd” wordt bedoeld alle ploegen van U6 tot en met U17.

 

Administratie:

Jeugdsecretaris: Bert Tierens (0476/68.99.83):

 • Aansluitingen
 • Contactpersoon voor:
  • afgevaardigden jeugdploegen
  • kleedkamers sporthal-externe ploegen
 • Inschrijvingen tornooien-Vacla
 • Website jeugd

Frederik Van den Berghe (0485/83.67.56):

 • Database Leden SK Sint-Amands
 • Aansluitingen

Kris De Laet   (0497 58 44 05):

 • Wedstrijdkalender + Klassementen SK Sint-Amands
 • Contactpersoon terugbetaling ziekenfondsen
 • Verzekering Sportongeval

Wouter Van den Eede (0474/44.96.90):

 • Organisatie sleutels
 • Contactpersoon voor ouders ivm vragen/problemen/opmerkingen van niet sportieve aard

Sportieve Cel:

De sportieve cel staat in voor sportieve problemen die de jeugdtrainers niet zelf kunnen oplossen, staan klaar om raad en advies te geven in bepaalde situaties, zorgen voor de juiste sportieve begeleiding die nodig is en maken concrete afspraken met trainers en spelers over het sportieve beleid. Indien spelers/ouders  zaken niet met de trainer kunnen bespreken is deze sportieve cel het aanspreekpunt voor deze problemen.

Aankoop materiaal zal door de trainers ook aan deze jeugd cel moeten worden voorgelegd, waarna een beslissing word genomen door het hoofdbestuur.

De doorstroming van spelers van de jeugd naar de seniors (1e elftal) zal in samenspraak met de verantwoordelijken van de seniors en de Jeugd gebeuren.·

TVJO (Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding): Bert Tierens en Marc Dekiere

 • Contactpersoon voor ouders i.v.m. vragen/problemen/opmerkingen van sportieve aard
 • Sportieve structuur en sportief beleid bepalen en opvolgen
 • Opvolgen van de trainers

Aanstelling Jeugdscheidsrechters uit kern seniors: Tom Maerivoet (0479/90.82.23)

Adjunct-TVJO: Bert Tierens (0476/68.99.83)

 

Evenementen jeugd:

Zoals eerder vermeld zijn er jaarlijks weerkerende evenementen die vanuit het hoofdbestuur georganiseerd worden en die overkoepelend zijn voor de hele club.

Daarnaast worden er jaarlijks meer specifiek voor de jeugd verschillende activiteiten georganiseerd.

Deze evenementen zijn o.a.: Deur-aan-deur verkoop, Fakkeltocht, Jeugddag (op zondag bij thuiswedstrijd eerste ploeg), Sinterklaasfeest, Spaghettifestijn, Eindeseizoensfeest

Leden: Kirsten Merckx, Isabelle Pirmez, Jessy De Pauw, Ellen Delforge en Kurt De Bruyn

Binnen deze afdeling valt ook de organisatie van de pasdagen voor kledij voor de jeugd, de bestelling van kledij en materiaal, en uiteraard de uiteindelijke verdeling. Noëlla Bosman  (0479/31.39.09)

 

Tura-Cup:

Onze Tura-Cup is na enkele edities reeds uitgegroeid tot een hoogstaand en erg gewaardeerd tornooi, en is inmiddels één van de grootste gewestelijke jeugdtornooien van dit land.

De organisatie van een jeugdtornooi waar een 85-tal ploegen (d.w.z. +/- 700 jeugdspelers én +/- 1000 supporters) aan deelnemen, neemt quasi een heel voetbalseizoen in beslag.

De organisatie van dit evenement hiervan is in handen van Bert Tierens, Kris De Laet en Frederik Van den Berghe, Tom Janssens en Wouter Van den Eede. Uiteindelijk zullen tijdens dit laatste weekend van april in totaal meer dan 80 vrijwilligers een handje toesteken om dit evenement in goede banen te leiden.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!